zondag 28 augustus 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Mevr. ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): Anke Poelstra
Organist: Arie Versluijs

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Arie de Paauw
Techniek: Rob en Eric
Welkom: Cobie Nieuwenhuizen en Dicky Bremmer
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Stichting Edukans
2e rondgang: Kerk

terug