WELKOM

WELKOM

Welkom bij de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek.

lees meer ยป
 
Vacature pastoraal werker

Vacature pastoraal werker
De Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek zoekt een pastoraal werker voor 8 uur.
Wij zijn een kleine actieve PKN gemeente in de Krimpenerwaard, een kerk van doeners, zorgzaam voor elkaar en voor de mensen in het dorp.
Door het emeritaat van onze dominee Luci Schermers in oktober 2022 zoeken wij vanaf 1 februari 2022 een pastoraal werker voor ongeveer twee dagdelen per week.
De functie is tijdelijk, totdat een nieuwe predikant is gevonden.
We verwachten van de nieuwe kerkelijk werker pastorale zorg (bezoekwerk en het houden van een open spreekuur) en het leiden van afscheidsdiensten.
Geïnteresseerd in deze functie?
Neem dan contact op met onze scriba: scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl
 
 
Gemeentebrief 150 Gemeentebrief 150
Meditatieve overdenking
Donderdag was ik bij een afscheids-bbq van een collega. Ik had een gesprek met iemand die vertelde over een podcast over christenen die vervolgd waren. En dat dat hem hielp om meer in dankbaarheid te leven. Als je het me maandag had verteld, had ik je niet geloofd, maar toen hij dat zei zag ik de plek waar ik was opeens met heel andere ogen. En voelde ik die dankbaarheid waar hij het over had ook zelf een beetje. 
Volgens mijn bijbelse encyclopedie is dankbaarheid het antwoord dat de mens schuldig is op het handelen van God. Niet alleen voor Zijn goedheid, maar ook voor Zijn toorn, die mensen tot inkeer breng. Niet helemaal hoe ik  dankbaarheid zelf zou hebben omschreven, maar goed om te onthouden voor mijn volgende maandag... Want het werkt blijkbaar ook andersom: dankbaarheid brengt je dichter bij God en doet je Gods heil zien (psalm 50:23). Niet dat het een een-tweetje is. Soms heb je helemaal niet de energie om dankbaar te zijn, maar ben je vooral bezig je hoofd boven water te houden.
Toch kan het verkeren, ook al kan je dat rationeel niet verklaren. Dus voor degenen voor wie het bestemd is, een stukje uit Jesaja 12:

Op die dag zul je zeggen: ik zal u loven Heer.
U bent woedend op mij geweest,
maar uw toorn is geweken, u troost mij.
herstel en samen met haar man alle goeds.
God, hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
hij heeft mij redding gebracht.

Anke Poelstra

Lees hier de gemeentebrief van deze week
 
Kerkdienst bekijken Kerkdienst bekijken