Kerkgebouw Kerkgebouw
Ontmoetingskerk Hoofdstraat 90 2931 CL. Krimpen aan de Lek
 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

Doorgeven van (adres)wijzigingen en andere mutaties voor de ledenadminsitratie:

R.A. (Rob) van Westen
Noord 64
webmaster@ontmoetingskerkkrimpen.nl

 
Redactie zondagsbrief Redactie zondagsbrief

Redactie:

A. (Aza) en E. (Erika) Teeuwen
Noordwester 4
0180-514211
zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Kopij inleveren uiterlijk
donderdagavond 20:00 uur.

 

 
Redactie SamenWijzer Redactie SamenWijzer

Redactie: samenwijzer@ontmoetingskerkkrimpen.nl

N.A. (Nelly) Hesse-Jongeneel
Botterstraat 16

J.H.R. (Ruud) van Mastrigt
Rijsdijk 37
 

Inleverdata kopij:

2023 / 2024

3 september t/m 22 oktober
inleveren vóór 27 augustus

22 oktober t/m 10 december
inleveren vóór 15 oktober

10 december t/m 21 januari
inleveren vóór 3 december

21 januari t/m 10 maart
inleveren vóór 14 januari

10 maart t/m 21 april
inleveren vóór 3 maart

21 april t/m 2 juni
inleveren vóór 14 april

2 juni t/m 14 juli
inleveren vóór 26 mei

14 juli t/m 1 september
inleveren vóór 7 juli

1 september t/m 20 oktober
inleveren vóór 25 augustus

   

 

 
Financieel Financieel

Rekeningnummers

Penningmeester kerk NL63RABO0333800656
Penningmeester diaconie NL10RABO0333800737
Zendingscommissie NL92INGB0000711508
Collectebonnen NL83RABO0333810287

 

 
Belangrijke adressen Belangrijke adressen

Predikant
[vacant]
dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Scriba kerkenraad
N.L. (Nicolien) Kortenoeven
Klipperstraat17
2931 GG  Krimpen aan de Lek
scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Penningmeester Commissie van Kerkrentmeesters
M. (Marcel) van der Kooi
Noordkaap 1
06-46006351
penningmeester@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Zaalverhuur kerk
A. (Arjan) Voogt
Neptunushof 22
0180-521269
zaalverhuur@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Vervoer van en naar de kerk
J.B. (Jan) van der Leeden
Tjalkstraat 12
0180-511643
vervoer@ontmoetingskerkkrimpen.nl