Jongerenwerk

Jongerenwerk

Vanuit de kerkenraad is een jeugdouderling actief:

  • R.E. (Rianne) de Kwaadsteniet-van Westen

Voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn er voor wat betreft het kerkelijk onderricht de volgende activiteiten voor jongeren:

  • Kindernevendienst (voor de kinderen van de groepen 1-8 van de basisschool)
  • Eethuiscatechese (voor jongeren van 12 t/m 16 jaar)
  • 17+ catechisatie (voor jongeren vanaf 17 jaar)

Verder worden er in samenwerking met de andere kerken in Krimpen aan de Lek jeugdclubs en andere op jongeren gerichte activiteiten georganiseerd.

terug