Zondag 11 jul 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. W. van Herwijnen
Zondagsdienst
Ouderling: M. van der Bas
Organist: M. van Buren

Diaken: A. Kraan

Vrijwilligers
Koster: C. van der Schans
Techniek: Eric en Jaco
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Stichting Christian Refugee Relief
2e rondgang: Diaconie

terug