woensdag 10 maart 2021 om 19:30 uur

Biddag
Voorganger: Ds. A.D. Noordam
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: E. v. d. Does de Bye

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: A. de Paauw
Techniek: Michiel en Gertjan
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie
2e rondgang: Instandhouding eredienst

terug