Enquete "Klein maar Vitaal"

Tijdens de jaarvergadering in mei jl. hebben we met de aanwezigen nagedacht over sterke punten van onze kleine, maar vitale gemeente. In Samenwijzer nr. 8 las u daarvan een verslag. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen, sterke punten, die we in de toekomst uit willen bouwen. Omdat  we graag nog meer input hebben, vragen we u deze enquête in te vullen en in te leveren in de brievenbus van de kerk  of in de doos in de Ontmoetingsruimte. Per adres treft u in nr. 9 van Samenwijzer 1 exemplaar aan. U kunt de enquête ook downloaden van de website.  Digitaal inleveren kan bij evanwesten@rway.nl.
U kunt het formulier inleveren tot uiterlijk zondag 1 oktober. Het gaat over onze toekomst, dus denkt u, denk jij  a.u.b. mee!

terug