Benoeming vertrouwenspersoon Benoeming vertrouwenspersoon
Op verzoek van de PKN heeft de kerkenraad een vertrouwenspersoon aangesteld.

In onderstaande documenten kunt u hier meer over lezen

Benoemingspapieren
Meldprotocol
terug