zondag 21 mei 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr ds. R. Maas
Ouderling(en): Marcel van der Kooi
Organist: Elise. Kreuk-de Heer

Diaken: Gertjan Karssen

Vrijwilligers
Koster: Ron Welter
Techniek: Jaco en Jan
Welkom: Ineke Kerver / Greet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Mariam

Collectes:
1e rondgang: Protestantse kerk Missionair werk
2e rondgang: Diaconie bloemengroet

terug