zondag 14 mei 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr ds. M.D. van der Giessen
Ouderling(en): Marianne van der Bas

Diaken: Gertjan. Karssen

Vrijwilligers
Koster: Cees Hesse
Techniek: Marcel en Jan
Welkom: Fam. Hordijk / Fam. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Diaconaat
2e rondgang: Kerk

terug