zondag 7 mei 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr ds. L.J. Scholten
Ouderling(en): Marcel Lankhaar
Organist: Michel van Buren

Diaken: José Lankhaar

Vrijwilligers
Koster: Jan Klerk
Techniek: Rianne en Niels
Welkom: Paul van Gorkum / Ruud van Mastrigt
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Noodhulp
2e rondgang: Diaconie

terug