zondag 19 februari 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr ds. M.A. van der Sar
Ouderling(en): Quirine Lodder
Organist: Elise Kreuk-de Heer

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Arjan Voogt
Techniek: Jaco en Eric
Welkom: Ineke Kerver / Greet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Leger des Heils
2e rondgang: Instandhouding kerkgebouw

terug