zondag 15 januari 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr ds. W. van Herwijnen
Ouderling(en): Rianne de Kwaadsteniet
Organist: Elise. Kreuk-de Heer

Diaken:Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Arie de Paauw
Techniek: Arjan en Rob
Welkom: Inge De Ruiter / Leny Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Mariam

Collectes:
1e rondgang: Protestantse kerk ondersteuning gemeenten
2e rondgang: Diaconie

terug