zondag 8 januari 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr ds. M.D. van der Giessen
Ouderling(en): Anke Poelstra

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Jan Klerk
Techniek: Jaco en Eric
Welkom: Ineke Kerver / Greet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Gevangenenzorg
2e rondgang: Kerk

terug