zaterdag 24 december 2022 om 22:00 uur

Kerstnachtdienst
Voorganger(s): Dhr. R. Favier
Ouderling(en): Bertha Welter
Organist: Pleun Eikelboom

Diaken: Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Paul van Gorkum
Techniek: Karsten en Jaco
Welkom: Cobie Nieuwenhuizen of Dick Bremmeer
Oppas:
Kindernevendienst: allen

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
2e rondgang: Kerk

terug