zaterdag 31 december 2022 om 19:00 uur

Oudejaarsdienst
Voorganger(s): Mevr. R. de Kwaadsteniet
Ouderling(en): Quirine Lodder
Organist: Elise Kreuk-de Heer

Diaken: José Lankhaar

Vrijwilligers
Koster: Arjan Voogt
Techniek: Rob en Niels
Welkom: fam. Hordijk of fam. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie

terug