zondag 25 december 2022 om 10:00 uur

Kerstmorgendienst
Voorganger(s): Mevr. ds. A. van Alphen-Keijzer
Ouderling(en): Rianne de Kwaadsteniet
Organist: Arie Versluijs

Diaken: Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Arjan en Gert-Jan
Welkom: Paul van Gorkum of Ruud van Mastrigt
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Rudolph stichting
2e rondgang: Diaconie

terug