zondag 11 december 2022 om 10:00 uur

3e advent
Voorganger(s): Dhr. dr. P.J. van Midden
Ouderling(en): Jan de Korte
Organist: Jacques Markus

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Ron Welter
Techniek: Rob en Jaco
Welkom: Ineke Kerver of Geet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
2e rondgang: Kerk

terug