zondag 4 december 2022 om 10:00 uur

2e advent
Ouderling(en): Marcel van der Kooi
Organist: Michel van Buren

Diaken: Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Leen Hordijk
Techniek: Niels en Rianne
Welkom: Janny Voogt of Etty Tieleman
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie Libanon/Jordanie/Irak
2e rondgang: Diaconie

terug