Zondag 21 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. K. van der Niet
1e zondag 40-dagentijd
Ouderling: Mw. Q. Lodder
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken:

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Techniek: Marcel en Eric
Welkom: Dhr.Mw. v.d. Leeden en Dhr.Mw. v.d. Leeden
Oppas:
Kindernevendienst: Janneke

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: 40 dgn tijd
2e rondgang: Instandhouding kerkgebouw

terug