zo 6 sep 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. M.Janssens
Zondagsdienst
Ouderling: P.N. Eikelenboom
Organist: M. van Buren

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Beamer: Marcel
Welkom: Dhr. Eikelenboom en Dhr. van Gorkum
Oppas: Marianne Oostendorp en Julia Kraan
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e rondgang: Diaconie

terug