zo 21 jun 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Mw, Ds. H. van Briemen
Zondagsdienst
Ouderling: B. Welter
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Beamer: Rob
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk en Werelddiaconaat (H.A.)
2e rondgang: Diaconie

terug