zondag 25 juni 2023 om 10:00 uur

Doopdienst
Voorganger(s): Mevr ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): Anke Poelstra
Organist: Arie Versluijs

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Paul van Gorkum
Techniek: Marcel en Gertjan
Welkom: Jannie Voogt / Ruud van Mastrigt
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie werelddiaconaat
2e rondgang: Diaconie

terug