zondag 28 mei 2023 om 10:00 uur

Pinksteren
Voorganger(s): Dhr B. de Jong
Ouderling(en): Quirine Lodder
Organist: Arie Versluijs

Diaken: Gertjan. Karssen

Vrijwilligers
Koster: Paul van Gorkum
Techniek: Niels en Rob
Welkom: Inge De Ruiter / Leny Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Kerk

terug