donderdag 6 april 2023 om 19:30 uur

Witte donderdag
Voorganger(s): Mevr ds. A. van Alphen-Keijzer
Ouderling(en): Bertha Welter
Organist: Jaques Markus

Diaken: Annemarie Arie

Vrijwilligers
Koster: Arie de Paauw
Techniek: Eric en Jaco
Welkom: Janet Sluijter / Cobie Nieuwenhuizen
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Rode Kruis
2e rondgang: Kerk

terug