zondag 2 april 2023 om 10:00 uur

Zesde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger(s): Mw. ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): Rianne de Kwaadsteniet
Organist: Michel van Buren

Diaken: José Lankhaar

Vrijwilligers
Koster: Ron Welter
Techniek: Arjan en Rob
Welkom: Inge De Ruiter / Leny Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Agnes

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: 40 dgn tijd
2e rondgang: Diaconie

terug