zondag 5 februari 2023 om 10:00 uur

Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Voorganger(s): Mevr ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): Marianne van der Bas
Organist: Michel van Buren

Diaken: Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Leen Hordijk
Techniek: Rob en Niels
Welkom: Fam. Hordijk / Fam. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Agnes

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie werelddiaconaat
2e rondgang: Diaconie

terug