zondag 4 september 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr. ds. R. Maas
Ouderling(en): Jan de Korte
Organist: Michel van Buren

Diaken: Wietske Schreuder

Vrijwilligers
Koster: Paul van Gorkum
Techniek: Niels en Rianne
Welkom: Familie Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie werelddiaconaat
2e rondgang: Woord en Daad

terug