zondag 21 augustus 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Mevr. drs. M. Pieterse
Ouderling(en): Marcel van der Kooi
Organist: Elise. Kreuk-de Heer

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Ron Welter
Techniek: Michiel en Jan
Welkom: Inge de Ruiter en Leny Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Childern,s Relief
2e rondgang: Kerk

terug