zondag 20 februari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. C.M. van Waardenberg, Berkenwoude
Ouderling(en): Q. Lodder
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Techniek: Marcel en Jaco
Welkom: Mevr. Kodde en Mevr. Nieuwenhuizen
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Stichting Bootvluchteling
2e rondgang: Diaconie

terug