zondag 6 februari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. H. van Briemen, Capelle aan den IJssel
Ouderling(en): M.van der Bas
Organist: M. van Buren

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: J. Klerk
Techniek: Niels en Rianne
Welkom: Mevr. Tieleman en Mevr. Kerver
Oppas:
Kindernevendienst: Mariam

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie werelddiaconaat
2e rondgang: SamenWijzer

terug