zondag 31 oktober 2021  om Ds. L.M. Schermers
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Viering Heilig Avondmaal
Ouderling: J.T. Boer
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: C.J. Hesse
Techniek: Marcel en Gert-Jan
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. tieleman
Oppas:
Kindernevendienst: Tanya

Collectes:
1e rondgang: ZWO PROJECT
2e rondgang: Kerk

terug