zondag 17 oktober 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mevr. R. de Kwaadseniet
Zondagsdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: J. Klerk
Techniek: Eric en Gert-Jan
Welkom: Dhr. Eikelenboom en Dhr. van Gorkum
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Protestantse kerk Jong Protestants
2e rondgang: Vakantiebijbelclub

terug