zondag 26 september 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. Ds. M. van Waardenburg
Zondagsdienst
Ouderling: M. van der Bas
Organist: A. Versluijs

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: A. de Paauw
Techniek: Arjan en Jaco
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Corina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Diaconie

terug