zondag 19 september 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Startzondag
Ouderling: J. de Korte
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: C.J. Hesse
Techniek: Marcel en Rob
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas:
Kindernevendienst: Tanya

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Kerk

terug