zondag 8 augustus 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. G. Poelstra
z
Ouderling: M. van der Bas
Organist: J. Markus

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Rianne en Niels
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Collecte voor bijzondere diensten
2e rondgang: Kerk

terug