Zondag 20 jun 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. M. Pieterse
Zondagsdienst
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Techniek: Karsten en Eric
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Noodhulp
2e rondgang: Vrije doelen

terug