Zondag 13 jun 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. Ds. H.M. de Jong
Zondagsdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: M. van Buren

Diaken:W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Techniek: Marcel en Gertjan
Welkom: Dhr.Mw. v.d. Leeden en Dhr.Mw. v.d. Leeden
Oppas:
Kindernevendienst: Marianne

Collectes:
1e rondgang: PKN: Missionair werk & Kerkgroei
2e rondgang: Diaconaal Havenproject

terug