zondag 14 maart 2021 om 10:00 uur

4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Mw. Ds. M. Berends-van Waardenburg
Ouderling: F.J. Schreuder
Organist: M. van Buren

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Techniek: Eric en Rob
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Corina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: 40 dgn tijd
2e rondgang: Diaconie bloemengroet

terug