zo 25 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Mw.Ds. A. vanAlphen-Keijzer
Zondagsdienst
Ouderling: B. Welter
Organist: A. Versluijs

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Beamer: Rianne
Welkom: Dhr. Eikelenboom
Oppas: Nienke van der Laan
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie

terug