zo 18 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. Ds. Doolaard van Verseveld
Zondagsdienst
Ouderling: J. Kraan
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Beamer: Michiel
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Vakantiebijbelclub
2e rondgang: Kerk in Actie Werelddiaconaat

terug