zo 11 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M.Schermers
GEEN Kerk, school en gezinsdienst maar een gewone dienst
Ouderling: J.T. Boer
Organist: J. Bremmer

Diaken: W.I. Schreuder

Vrijwilligers
Koster: J. Klerk
Beamer: Arjan
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Marianne

Collectes:
1e rondgang: Basisschool de Wegwijzer
2e rondgang: Kerk

terug