zo 21 apr 2019  om 10:00 uur
Voorganger:  L.M. Schermers
Pasen
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: A. Versluijs

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Beamer: Rob
Welkom: Dhr.Mw. v.d. Leeden en Dhr.Mw. v.d. Leeden
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Diaconie

terug